سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم حب نقی –
هومن رحمتی هولاسو –

چکیده:

دژنرسانس میوفیبریلار عضلات قلبی ( میوسیتولیز ) یک جراحت نزدیک به مرگ سلول های قلبی ( ساب لتال ) می باشد که در قلب پرندگان ناشی از مسمومیت با فورازولیدون، در موش رت بدلیل کمبود پتاسیم و در قلب خوک نیز به دلیل آزاد شدن مقادیر زیادی از کاته کول آمینهای اندوژن به دنبال سندرم استرس گزارش شده است . گزارش حاضر متعلق به یک ماده گاو ده ساله می باشد که با عوارض نارسایی احتقانی قلب به دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ارجاع داده شد . حیوان با علائم عدم تحمل به فعالیت فیزیکی و تنگی نفس و نیز قطع اشتها زمینگیر شده و تلف گردیده بود .
در کالبد گشایی مقادیر متنابهی مایعات سروزی در محوطه صدری و بطنی حضو ر داشته کیسه صفرا بزرگ شده حاوی صفرای غلیظ و سبز تیره بود . بر روی کبد رگه های قرمز تیره در داخل زمینه زرد رنگ دیده می شد . ریه ادماتوز بوده و در سطح وسیعی دچار تغییرات موزاییکی مانند شده بود . قلب بزرگ و قوام میوکارد از حد طبیعی شل تر بود . در آزمایش میکروسکوپیک بافت های مذکور، قلب میوسیتولیز گسترده ای را نشان می داد . آلوئلهای ریه با گلبول های قرمز پر شده و سلول های نارسائی قلبی داخل آنها دیده می شد . در کبد پر خونی شدیدی در مرکز لبولی و سینوزئی دهای اطرافی و دژنرسانس چربی گسترده در سلولهای محیطی آن جلب توجه می کرد . کاردیومیولیز گسترده در قلب ( شامل قلب چپ و راست ) باعث بوجود آمدن ترافیک شدید خونی در سیستم سیاهرگی شده و عوارض نارسایی احتقانی قلب را در بافتهای مختلف ایجاد کرده بود . تشخیص علت این عارضه در گاوهای منطقه برای مطالعات آتی پیشنهاد می شود .