سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بدیعی – استاد بخش علوم درمانگاهی
سولماز پورگنابادی – دانشجوی سال ششم دامپزشکی
قانع – رزیدنت بخش علوم درمانگاهی

چکیده:

کارسینوم سلول های سنگفرشی تومور بدخیم سلول های اپیتلیوم سنگفرشی مطبق است . این تومور در سگ، گربه، اسب و گاو شایع است ولی در گوسفند و بز کمتر مشاهده می شود .
گوسفند سه ساله ماده با علائم بی اشتهایی و وجود توده ای جامد بر روی سر به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ارجاع داده شد صاحب دام مذکور گزارش نمود که از ۲۰ روز قبل متوجه تورم روی سر دام در محل چشم چپ شده است که کوچک بوده ولی به تدریج شروع به بزرگ شدن کرده و در اواخر به سرعت رشد کرده و بزرگ شده است . در معاینه مشخص شد توده گوشتی بزرگی کل چشم چپ و بافت های اطراف آن را فراگرفته است به شکلی که تنها پلک ها از بیرون مشخص هستند و کل توده چشم و بافت های نگهدارنده اطراف آن درگیر شده اند تعداد ضربان قلب، تنفس و دمای بدن دام طبیعی بود ولی حرکات دستگاه گوارش آن کاهش یافته بود . در آزمایش هماتولوژی نیز تعداد گلبول های سفید آن ۱۴ هزار در هر میکرولیتر و ۵۶ درصد آن نوتروفیل، ۱ درصد منوسیت و ۴۳ درصد لنفوسیت بوده است که نشان دهنده نوتروفیلی خفیف در بیمار بوده است، از طرف دیگر تعداد گلبول های قرمز آن نیز ۶ میلیون در میکرولیتر بوده و PCV آن نیز ۱۹ بوده که نشان دهنده کم خونی در بیمار است، به دلیل وسعت ضایعه و درگیری بخش اعظمی از سر اقدام به جراحی برای برداشت توده امکان پذیر نبود و اقدام به ذکر دام گردید . پس از ذبح دام از توده مورد نظر نمونه پاتولوژی اخذ شد و در آن کارسینوم سلولهای سنگفرشی به اثبات رسید .