سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اسماعیلی –

چکیده:

ناهنجاریهای مادرزادی درکبوتر به ندرت گزارش شده است . در معا ینات بالینی یک کبوتر ۴ ماهه مشخص گرد ید که حیوان مذکور دارای دو مخرج میباشد که هردو به تحر یک مکان یکی عکس العمل نشان داده و اسفنگترها را جمع میکردند . همچنین با تزر یق ماده حاجب سولفات باریم وتهیه رادیوگراف مشخص شد که هردو مجرا به یکدیگر و به روده راه دارند وبا تزریق در هر یک وپرشدن کلوآک , مایعات از مجرای د یگر خارج میشدند . از هر دو مخرج مدفوع دفع میشد که نشان دهنده عملکرد طبیعی آنها میباشد