سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ویدا عراقی –
فاطمه رشخواری – دانشجوی سال پنجم
کامران شریفی –

چکیده:

در این خلاصه مقاله یک گاو سه ساله مبتلا به تب نزله ای بدخیم با علا یم بالینی تب، پر خونی کلیه مخاطات، زخم ناحیه دهان و پوزه ، ترشحات موکوپرولانت از بینی، سختی تنفس ، صداهای خشن از نای و ریه،تکی کاردی،ترشحات ز یاد از چشم، کاتاراکت، میکروهماتوری، همراه با علایم عصبی ( تشنج کلونیک، نیستاگموس، غش دوره ای ) گزارش و فیلم هاو عکس ها ی موجود در ا ین مورد نما یش داده خواهد شد . در تابلو ی خونی گاو مبتلا لکوپنی و نوتروپنی کاملا مشهود بود .