مقاله گزارش ۱۰۲ مورد بيماران مبتلا به لپتوسپيروزيس در استان مازندران از سال ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۷ (گزارش كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۲ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: گزارش ۱۰۲ مورد بيماران مبتلا به لپتوسپيروزيس در استان مازندران از سال ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۷ (گزارش كوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتوسپيروزيس
مقاله زئونوتيک
مقاله اپيدميولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي روانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسام زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده نوايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لپتوسپيروزيس يک بيماري زئونوتيک ناشايع بوده که بوسيله باکتري بيماريزايي بنام لپتوسپيرا ايجاد مي شود. حاشيه درياي خزر شرايط مساعدي براي ابتلا ساکنان آن بخصوص روستائيان به اين بيماري دارد. اين مطالعه با هدف بررسي موارد مبتلا به لپتوسپيروزيس در استان مازندران انجام شده است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي (Case series)، کليه اطلاعات ثبت شده در مورد بيماران مبتلا به لپتوسپيروزيس در مرکز بهداشت استان مازندران از سال ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۷ جمع آوري و فرم هاي اطلاعاتي تکميل و اطلاعات بدست آمده در سه قسمت ويژگي هاي بيماران، ويژگي هاي بيماري و ويژگي هاي محيط زندگي مورد آناليز قرارگرفت.
يافته ها: از ۱۰۲ بيمار مورد بررسي اکثريت (۷۶٫۵ درصد) مرد، کشاورز (۴۶٫۱ درصد) و ميانگين سني آنها ۱۵٫۵±۴۸٫۸ سال بود. بيشترين ابتلا (۶۲٫۷ درصد) در فصل تابستان گزارش گرديد. شايعترين علايم تب (۷۴٫۵ درصد)، درد عضلاني (۶۸٫۶ درصد) و زردي (۴۷٫۱ درصد) بوده اند. بيشترين ابتلا (۳۷٫۳ درصد) از قائم شهر گزارش شد و اکثرا (۸۸٫۲ درصد) سابقه کار در مزرعه را داشتند و بيشتر مبتلايان (۹۷٫۱ درصد) بهبود يافتند.
استنتاج: اين مطالعه نشان داد اين بيماري در استان مازندران باعث ابتلا کشاورزان در فصل کسب و کار مي شود و لازم است در خصوص اين بيماري اطلاعات لازم به پزشکان، بخصوص پزشکان عمومي داده شود و امکانات تشخيصي و درماني براي اين بيماري در استان توسعه يابد.