مقاله گزارش ۷ مورد نتايج پيوند کليه در کليه هاي چند شريانه با بيش از يک آناستوموز بين شريانهاي دهنده و گيرنده در بيمارستان هاشمي نژاد تهران (گزارش كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: گزارش ۷ مورد نتايج پيوند کليه در کليه هاي چند شريانه با بيش از يک آناستوموز بين شريانهاي دهنده و گيرنده در بيمارستان هاشمي نژاد تهران (گزارش كوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند کليه
مقاله کليه هاي چند شريانه
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرشوشتري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كوشا
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرنژاد ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: معمولا خون رساني به کليه ها از طريق يک شريان صورت مي گيرد که در موارد غيرطبيعي تعداد شريانهاي کليه افزايش مي يابد. اين مطالعه با هدف گزارش نتايج ۷ مورد پيوند کليه در کليه هاي چند شريانه با بيش از يک آناستومز بين شريانهاي دهنده و گيرنده انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه بصورت case series از فروردين سال۱۳۸۱ لغايت فروردين ۱۳۸۸ بر روي تمامي پيوندهاي انجام شده از دهنده زنده انجام شده است. پيوندهاي انجام شده با شريان منفرد و شريانهاي متعددي که قبل از پيوند شريانها به يک شريان منفرد تبديل شده بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند و در ۷ بيمار پيوندکليه با آناستوموزهاي متعدد به شريانهاي ايلياک داخلي، ايلياک خارجي و اپيگاستريک تحتاني صورت پذيرفت.
يافته ها: تمامي موارد کليه هاي پيوندي پس از برداشت کلامپ عروقي جريان خون عالي داشتند. جريان ادرار مناسب در تمامي بيماران با متوسط ۱۳۴۴۴ سي سي در ۲۴ ساعت اول برقرار شد. موردي از افزايش فشارخون در بيماران پيوندي مشاهده و ثبت نشد. تمامي بيماران در زمان ترخيص کراتينين نرمال با متوسط ۱٫۳mg/dl داشتند. در ۲ بيمار تجمع اطراف کليه ايجاد شد که پس از تخليه، يک مورد لنفوسل و ديگري هماتوم دژنره گزارش شد که پس از تخليه بهبود يافتند. اسکن و سونوگرافي کليه پيوندي بيانگر بقاي خوب و عملکرد طبيعي بوده است.
استنتاج: آناستوموز متعدد در گيرنده پيوند از کليه داراي شريانهاي متعدد از نظر عملکرد کليه پيوندي، بقاي کليه و عوارض پيوند در موارد انجام شده قابل قبول بوده است.