مقاله گزاره هاي قالبي در قصه اميرارسلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: گزاره هاي قالبي در قصه اميرارسلان
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميرارسلان
مقاله گزاره قالبي
مقاله نقالي
مقاله قصه عاميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزاره قالبي يکي از عناصر ساختاري قصه هاي عاميانه است. اين مقاله درباره تحليل جايگاه اين عنصر در قصه اميرارسلان است. نخست مفهوم اين اصطلاح در حوزه شعر و ادبيات شفاهي روشن مي شود، آن گاه دسته بندي نقشگرا از گزاره ها (گزاره هاي سازنده روند خطي داستان، شکل دهنده به فضاي داستان و گفت وگويي) ارايه مي گردد، سپس با تحليل زير مجموعه هاي اين سه گروه کلي، تاثير کمي و کيفي عواملي چون سنت ادبي، سنت نقالي، نقال، مخاطب، کاتب، زمينه اجتماعي و بعضي از ديگر مسايل وابسته به آفرينش اين اثر نشان داده مي شود. از اين ميان، مي توان به تاثير بسيار نثر فني و متون حماسي و بزمي، غلبه قطب استعاري زبان و شاعرانگي متن و تاثير آشکار مخاطب و نويسنده قصه (ناصرالدين شاه و فخرالدوله) بر روند آفرينش قصه اشاره کرد.