مقاله گزينش ژنوتيپ هاي برتر بادام (Prunus dulcis Miller) در منطقه بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۹ منتشر شده است.
نام: گزينش ژنوتيپ هاي برتر بادام (Prunus dulcis Miller) در منطقه بروجرد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله ژنوتيپ ها
مقاله ديرگل
مقاله ديسكريپتور
مقاله تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي ژنوتيپ هاي بادام با صفات برتر، ديرگل و سازگار با اقليم منطقه بروجرد در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ژرم پلاسم موجود در منطقه با استفاده از ديسکريپتور بادام مورد ارزيابي قرار گرفت. ژنوتيپ ها از نظر عملکرد، مقاومت به آفات، بيماري ها، و صفات مرتبط با ميوه و مغز ارزيابي شدند. با توجه به اهداف و صفات خاص اصلاحي، ژنوتيپ هاي شماره ۵۷ (عملکرد و درصد مغز)، ۱۱۲ (عملکرد)، ۱۶۶ (عادت ميوه دهي روي اسپور، عملکرد و درصد مغز)، ۹۱ (اندازه و وزن مغز)، ۱۷۷ (درصد مغز)، ۴۳ (درصد مغز و ديرگلي) و ژنوتيپ هاي شماره ۵۹، ۱۰۳، ۱۶۷ و ۱۳۵ امتياز بالاتري در بين ۱۱۱ ژنوتيپ مورد بررسي به دست آوردند و به عنوان ژنوتيپ هاي برتر شناسايي شدند. تجزيه خوشه اي بر پايه برخي از صفات کمي و کيفي انجام شد که در نهايت ژنوتيپ ها به هفت گروه متمايز شدند. وزن مغز با طول، عرض و ضخامت ميوه (ابعاد) و طول، عرض و ضخامت مغز همبستگي مثبت و معني داري در سطح احتمال ۱% داشت. براي صفات درصد مغز، درصد دوقلويي، درصد پوكي و ابعاد ميوه و مغز ژنوتيپ ها تنوع بالايي مشاهده شد. در شروع مرحله تمام گل، ۲۲ روز تاخير در درختان بادام مورد ارزيابي در نواحي كم ارتفاع در مقايسه با درختان نواحي مرتفع در سال ۱۳۸۵ مشاهده شد، که قسمتي از اين اختلاف به نظر مي رسد ناشي از ۵۳۹ متر اختلاف ارتفاع دو منطقه باشد.