سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ناصر دهقان – سرناظر پروژه چمچمال، مهندسین مشاور آب خاک تهران
علی اکبر وژدان – مهندس ناظر پروژه چمچمال، مهندسین مشاور آب خاک تهران
هادی میرابوالقاسمی – مدیر پروژه چمچمال، مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

احداث شبکه فرعی و تجهیز و نوسازی اراضی دشت چمچمال ، واحد عمرانی الف با وسعت ۲۰۰۰ هکتار از نیمه اول سال ۱۳۸۳ آغاز شده و در دست انجام می باشد. در این مقاله گزیده : ای از مهم ترین مشکلات موجود در روند عملیات اجرایی این پروژه در سه محور به شرح مسایل و مشکلات بهره برداران پروژه شامل موارد مرتبط با خرد بودن اراضی، یکپارچه سازی، مشکلات اجتماعی ، چگونگی پرداخت خسارت و ساز و کار دریافت وام توسط کشاورزان – مسایل و مشکلات مدیریت ساخت ( کارفرما ) شامل موارد مرتبط با ناهمزمانی مطالعه و اجرای شبک ههای اصلی و فرعی و ناهماهنگی سیاستگذار یهای کلان – مسایل و مشکلات سازندگان ( پیمانکار و مهندس مشاور ) شامل موارد مرتبط با هزین ههای برآورد شده و واقعی و تجدید نظر در مبانی ونقش ههای پروژه طبقه بندی و ارایه شده است. هم چنین پیشنهادهایی در زمینه یراهکارهای مرتفع کردن این مشکلات یا به حداقل رساندن پی آمدهای ناشی از آنها ارایه شده که می تواند در طرح و اجرای پروژ ههای مشابه مدنظر قرار گیرد.