سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خسرو مهدی خانلو – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
عزت الله فرشادفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازیز

چکیده:

خشکی یکی از عوامل محدود کننده تولید گندم در مناطق نیمه خشک به شمار می رود به همین جهت تعیین روش های مناسب جهت ارزیابی و تخشیص ارقام تحمل به خشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این بررسی تعداد ۳۰ لاین گندم در دو آزمایش تحت شرایط تنش و بدون تنش در قالب طرح های بلوک کامل تصافدی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی در سال زراعی ۷۷ کشت شد.