سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکبر عالم تبریز – دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محمد باقرزاده آذر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

برای اطمینان از پیاده سازی موفق مدیریت مدیریت دانش، مساله مهم قبل از اجرا ، چگونگی ارزیابی و انتخاب استراتژی مدیریت دانش مناسب می باشد. انتخاب یک استراتژی درست مدیریت دانش یک مساله تصمیم گیری چند معیاره می باشد که نیاز به ملاحظه تعدادی عوامل پیچیده دارد. بر خلاف بسیاری از روش های تصمیم گیری چند معیاره که بر اساس فرض عدم وابستگیاستوارند، فرایند تحلیل شبکه ای نوعی روش جدید تصمیم گیری چند معیاره است که می تواند با همه گونه وابستگی به شکلی نظام یافته تعامل کند. از انجایی که ، فرایند تحلیل شبکه ای این نوع مزیت را داراست، در این مقاله چهارچوب موثری بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای توسعه می یابدتا به سازمان هایی که به دنبال ارزیابی و گزینش استراتژی های مدیریت دانش هستند کمک نماید. به علاوه یک مطالعه تجربی برای نمایش اجرای روش پیشنهاد شده ارائه شده است.