سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
عماد ابراهیمی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
احسان ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده:
بافت های نابسامان و مسئله دار با توجه به رشد شتابان شهرنشینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و این موضوع در شهر مشهد نیز به روشنی قابل مشاهده است، این شهر دربرگیرنده یکی از بزرگترین جمعیت های اسکان غیررسمی که به عنوان اصلی ترین محدوده های نابسامان و مسئله دار شناخته می شود را نسبت به جمعیت اصلی شهر را داراست و با مشکلات زیادی در ول این سالها دست به گریبان بوده است. محله بحرآباد که یکی از ۸ محدوده اسکان غیررسمی و فرسوده شهر است با هسته روستایی در کنار جاده مشهد- قوچان برای جلوگیری از روند آسیب پذیری نیازمند یک طرح مناسب به وسیله گزینش یک رویکرد صحیح است. لذا در این مقاله سعی شده است به وسیله یک شناخت مناسب و طبقه بندی آن به روش swot و تدوین یک چشم انداز جامع با توجه به ترکیبی از ماتریس دستیابی به اهداف و امتیاز دهی به روش دلفی هر قسمت محدوده را متناسب با خصوصیت ها رویکرد جداگانه ای بدهیم تا تحقق پذیری آن در پی نگاه جزئی فراهم شود.