سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمد علی ایزدپناه –

چکیده:

همسوسازی استراتژی های سازمانی و استراتژی های فناوری اطلاعات از جمله چالش های عصر اطلاعات است. تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه هر سازمان و لزوم بکارگیری و نهادینه کردن آن در راستای برنامه ریزی استراتژیک هر سازمان، مطالعه چارچوب های برنامه ریزی استراتژیک، و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات تلاش کرده ایم تا برجسته ترین ویژگی ها و روش های ITSP را در مطالعات کتابخانه ای استخراج کنیم. سپس با بررسی موجه ترین پارادایم های برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، دلایل نیاز به انتخاب پارادایم های مسلط بر نظریه های حاکم بر آنها اشاره می شود. در پایان با توجه به اهمیت ایجاد همسوئی استراتژی های سازمان و استراتژی های فناوری اطلاعات، به کمک روش تحقیق آماری و تجزیه و تحیل اطلاعات میدانی، چارچوب های کلی برنامه ریزی استراتژیک IT را که در سیر فرایندهای گوناگون طراحی و استقرار فناوری های مورد مقایس تطبیقی قرار گرفته است، پارادایم مسلط گزینش می گردد.