سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا باقی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پویا جافریان –
گلناز الهی –
محمدرضا آیت اله زاده شیرازی –

چکیده:

با گسترش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی حملات و تهدیدهای امنیتی علیه این گونه سیستم ها نیز افزایش یافته و درنظر گرفتن جنبه های امنیتی در توسعه سیستم ها به عنوان یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح میب اشد به منظور توسعه سیستم ها با توجه به فاکتورهای متعدد مدل فرایندی که در برگیرنده فرایند روشها و ابزارهای مهندسی نرم افزار است انتخاب می شود rational unified process یکی از متداولترین وجامع ترین مدلهای فرایند توسعه نرم افزار می باشد که درسالهای اخیر مورد توجه توسعه دهندگان قرار گرفته است به منظور استفاده ازاین فرایند مهندسی نرم افزار در توسعه سیستمهایی که جنبه های امنیتی در آنها اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لازم است تا این مدل فرایند برای توسعه سیستمهای امن گسترش و بهبود یابد دراین مقاله گسترش هایی در نظامهای RUP requirement ,business modeling ارائه شده است.