مقاله گسترش تئوري استدلال شهودي در يك روش تصميم گيري چند معياره در اطلاعات مكاني غيرمستقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۵۲ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: گسترش تئوري استدلال شهودي در يك روش تصميم گيري چند معياره در اطلاعات مكاني غيرمستقل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله تئوري استدلال شهودي
مقاله عدم قطعيت
مقاله قانون تركيب يكپارچه هوشيار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانخواه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصميم گيري چند معياره روشي براي رتبه بندي تصميمات ممكن بر اساس قضاوت هاي انجام شده در هر كدام از معيارها است. اين قضاوت ها همواره با عدم قطعيت هايي همراه بوده و استفاده از روش تصميم گيري كه اين عدم قطعيت ها را نيز در برگيرد، مي تواند منجر به تصميمات منطقي تر و دقيق تري گردد. تاكنون روشهاي كلاسيك مختلفي مانند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي براي تصميم گيري چند معياره پيشنهاده شده اند. اما اين روشها به خوبي عدم قطعيت موجود در داده ها و مراحل تصميم گيري را در بر نمي گيرند. براي مدل سازي اين عدم قطعيت ها، روشهاي هوشمندي از جمله روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي دمپستر- شافر ارايه شده اند. اما اين روشها بر اساس فرض استقلال منابع شهود استوار بوده كه ممكن است در داده هايي مانند اطلاعات مكاني برقرار نباشند. براي حل اين مشكل در اين تحقيق روش تصميم گيري جديدي بر اساس تئوري استدلال شهودي و قانون تركيبي كه بر فرض استقلال منابع شهود استوار نيست ارايه شده است. اين روش براي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي مناطق شهري تهران با استفاده از اطلاعات مكاني وابسته استفاده شده است.