سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – استادیار دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدرامین اسعدسجادی – کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

برج خنک کننده بتنی سازه‌ای هذلولی است که در هنگام اجرای آن به علت مشکلات اجرایی شعاع و ضخامت پوسته اجرا شده با پوسته طراحی شده اختلاف دارد. که باعث بوجود امدن اعوجاج در برج خنک کننده می شود و وجود اعوجاج شدید باعث خرابی برج تحت وزش باد می شود. هدف این تحقیق بدست اوردن روندی برای گسترش ترک در برج خنک کننده بتنی بدون اعوجاج و با اعوجاج تحت بار ثقلی و حرارتی و باد می باشد بررسی بعمل آمده در این مطالعه نشان می دهد که در پوسته بدون اعوجاج و پوسته با اعوجاج واقعی و اعوجاجهای بزرگنمایی شده در پایان بارگذاری ثقلی و حرارتی پوسته بصورت موجدار تغییر شکل می دهد. و در هر حالت بزرگنمایی اعوجاج، پوسته به صورت مستقل تغییر شکل می دهد. به عبارتی افزایش بزرگنمایی اعوجاج باعث تشدید یا کاهش ترک خوردگی پوسته با بزرگنمایی اعوجاج کوچکتر نمی شود. در حالیکه پس از وارد شدن بار باد روند ترک خوردگی در هر حالت مشابه و قابل پیش بینی است