مقاله گسترش تنش هاي ارتوتروپ و گراديان کرنش باقي مانده در تخته هاي کششي و معمولي صنوبر در اثر خشک شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: گسترش تنش هاي ارتوتروپ و گراديان کرنش باقي مانده در تخته هاي کششي و معمولي صنوبر در اثر خشک شدن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چوب معمولي
مقاله صنوبر
مقاله تنش
مقاله کرنش
مقاله چوب کششي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش تنش ها و کرنش هاي چوب خشک کني در تخته هاي کششي و معمولي صنوبر  (Populus nigra)در سه جهت ارتوتروپ و گراديان کرنش باقي مانده در ضخامت آن ها مورد بررسي قرار گرفت. دو نوع تخته شعاعي و مماسي با روش جابجايي هواي گرم تحت دماي خشک ثابت ۶۰oC و رطوبت نسبي ۵۰ درصد در يک کوره آزمايشگاهي تا ميانگين رطوبت نهايي ۸ درصد و بدون تيمار مشروط سازي (تنش زدايي) خشک شدند. براي محدود کردن شار رطوبت در ضخامت تخته ها، چهار سطح از تخته ها با فويل آلومينيومي آغشته با رزين پلي اورتان (PU) پوشانده شد. پس از خشک شدن تخته ها، شدت تنش هاي عرضي با بهره گيري از آزمون برش نمونه هاي U شکل و شدت تنش هاي طولي با بهره گيري از يک کرنش سنج ديجيتالي و نيز برش آزمونه هاي انگشتي شکل اندازه گيري شد. گراديان کرنش باقي مانده در تخته هاي خشک شده نيز با بهره گيري از روش برش لايه اندازه گيري شد. نتايج اين بررسي نشان داد که شدت تنش هاي چوب خشک کني در جهت هاي شعاعي و طولي، در چوب کششي بيشتر از چوب معمولي است. همچنين، برون سختي بيشتر در چوب کششي با گراديان ناهمگن تر کرنش باقي مانده در اين چوب همراه بود.