سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبری – کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
رضا محمودی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
غلامحسین اکبری – استادیار، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرما
مهدیه جمشیدی جم – کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.

چکیده:

در این تحقیق گسترش توزیع اندازه دانه حین رشد دانه برنج ۳۰-۷۰ حاوی عناصر آلیاژی مطالعه شده است. نمونه هایی از برنج های آهن دار حاوی عناصر سیلیسیم و آلومینیم و همچنین برنج بدون عناصر آلیاژی در دماهای مختلف بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد و زمانهای مختلف بصورت ایزوترمال انیل شدند. مساحت دانه ها به عنوان پارامتر اندازه دانه، اندازه گیری شد و با تئوری های موجود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که توزیع اندازه دانه بدست آمده در برنج بدون عناصر آلیاژی و برنج آهن دار حاوی سیلیسیم از نوع لگ- نرمال است و با گذشت زمان شکل توزیع تقریبا ثابت ماند. بنابراین رشد دانه در این آلیاژها نرمال است. از آنجا که توزیع اندازه دانه بدست آمده از نمونه های آلیاژ آلومینیم دار نشان دهنده وقوع رشد دانه غیر نرمال در این نمونه ها است، رشد دانه در برنج آهن دار حاوی آلومینیم نمی تواند بوسیله قانون رشد دانه توصیف شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در محدوده دمایی کار شده رابطه سیستماتیکی بین شکل توزیع و کشیدگی سمت راست توزیع وجود ندارد.