سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن خسروبابادی – کارشناس ارشد معماری کشتی – سازه

چکیده:

فرایند مدیریت کنترل کیفیت در بسیاری ازموسسات با هدف سمت دهی صحیح به پژوه های طراحی، ساخت و پژوهش ، جهت اجتناب از صرفه وقت و هزینه و وقت جهت جبران خسارتهای ناشی از نواقص تاسیس گردیده است.در این مبحث، با بیان اهداف وخط مشی های اصلی این واحد کنترل کیفیت بعنوان یکی ازمهمترین بخشهای سیستم مدیریت کیفیت، زمینه را برای نهادینه کردن نیل به کیفیت مطلوب بدون حضور واحد نظارت بازدارنده فراهم می آوریم. رسیدن به یک واحد کنترل کیفیت پویا باعث توانمندی واحدهای طراحی، ساخت و پژوهش خواهد شد. این واحد بعنوان اهرم اطمینان کیفیت محصول از سوی مصرف کننده مطرح می باشد.