سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ارزنده – لیسانس مهندسی شیمی ، رئیس ایمنی پتروشیمی مارون

چکیده:

با گسترش شهرها، صنایع و کارخانجات شیمیایی و پتروشیمیایی توسط مناطق مسکونی احاطه شده اند. همچنین شرکتها و سازمانهای مختلف در سراسر کشور بدون پیاده سازی سیستمهای مدیریت ایمنی ازمواد شیمیایی سمی و آتش زا استفاده می نمایند و این در حالی است که سیستمآتش نشانی و امداد و نجات کشور از تنوع ، میزان انبارش و خطرات این مواد اطلاعات کافی در دسترس ندارد. این نقیصه در خصوص مواد مصرفی وتولیدی درصنایع شیمیایی و پتروشیمیایی کشور بیشتر نمود دارد و می توان گفت آتش نشانی شهری، اطلاعات لازم درخصوص مبارزه با نشت مواد سمی و اطفاء حریق هیدروکربنی را در دسترس ندارد. این کمبود اطلاعات باعث می گردد در صورت بروز حادثه به هر دلیل، حتی حوادث غیر مترقبه، تلفات سنگینی را در مناطق شهری متحمل شویم و امکان کنترل حادثه را نیز نداشته باشیم. مطالعه مدل انتشار و داشتن طرح تخلیه اضطراری همراه با واکنش در شرایط بحرانی که در ادامه مور بررسی قرار خواهد گرفت، راهنمایی است برای مشخص نمودن نقاط بحرانی پس از حادثه و کمک شایانی در خصوص کاهش خسارات جانی، زیست محیطی و مالی خواهد نمود.