سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود شاکری – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبرعلی بیگلو – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
رضا میرزایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، تأثیر مودهای کمانش پلاستیک بر شکل فروریزش نهایی لوله‌های جدار نازک با مقطع دایروی در محدودة ابعاد L/D<6 و D/t<100 تحت بار ضربه‌ای محوری بررسی شده است. ابتدا محدودة ناحیة فروریزش متقارن محوری روی نمودار L/D-D/t مشخص شده و سپس نشان داده شده است که اگر در تحلیل پس از کمانش لوله، تنها مود کمانش پلاستیک متقارن محوری در نظر گرفته شود این ناحیه گسترش خواهد یافت. با ایده گرفتن از این پدیده، دو راه عملی برای فعال‌سازی مود متقارن محوری کمانش پلاستیک ارائه شده (استفاده از پخ اولیه و استفاده از یک و دورینگ صلب در لبة لوله). مرزهای ناحیة فروریزش متقارن محوری قبل و بعد از استفاده از هر یک از این طرحها محاسبه شده و به کمک نمودار مقایسه گردیده است.