سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامیار رفعتی – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران
علی موقررحیم آبادی – استاد، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران

چکیده:

وجود انبوهی از صفحات متنی و فاقد ساختار مشخص در اینترنت موجب شده است که عملیات بازیابی اطلاعات ١ اهمیت بالایی پیدا کند. بنابراین موتورهای جستجو ٢ از ترفندهای گوناگونی برای
افزایش کارآیی بازیابی اطلاعات استفاده می کنند . گسترش و بهبود پرسش جستجو یکی از راههای بالا بردن کارآیی بازیابی اطلاعات است . روشهای گوناگونی برای گسترش پرسش جستجو وجود دارد . یکی از این روشها، استفاده از روابط معنایی بین کلمات است. منابع گوناگونی برای استخراج ارتباطات معنایی کلمات وجود دارد. در این مقاله روشی برای گسترش پرسش جستجو با استفاده از روابط معنایی کلمات ارائه شده است. برای استخراج روابط معنایی از شبکه واژگان ٣ استفاده شده است. شبکه واژگان یک فرهنگ واژه ای الکترونیکی است که در آن معنای واژهها از طریق روابط آنها بیان شده است. نتایج بدست آمده از کاربرد این روش بر روی متون موجود نشان میدهد که استفاده به جا و درست از روابط معنایی، موجب بهبود کارآیی بازیابی اطلاعات میشود.