سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رضا کبروی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس عرفانیان امیدوار –

چکیده:

در این تحقیق یک سیستم تحریک کننده الکتریکی عصبی-عضلانی سطح ی چندک اناله با قابلیت کنترل بی درنگ عضو فلج طراحی وساخته شده است. سیستم قابلیت دریافت اطلاعات ازوضعیت عضو فلج و براساس اطلاعات دریافتی امکان تغییر بی درنگ پارامترها ی سیگنال تحریک را داراست . از همه مهمتر سیستم قابلیت مدولاسیون عرض پالس و دامنه سیگنال تحریک را بطور توأمان دارد . این یکی از مهمترین ویژگی های منحصر بفرد این سیستم می باشد . مدولاسیون توامان عرض پالس و دامنه سیگنال، امکان کنترل دقیق حرکت را فراهم می کند. یکی از پارامترهای مهم سیستم های تحریک الکتریکی ساده بودن نحوه کار با آن می باشد بطوریکه بتوان به سادگی الگوهای تحریک را طراحی، تغییر و بتوان انواع الگوریتم ها ی کنترلی را گسترش داد. این یکی دیگر از معیارهای در نظر گرفته شده جهت طراحی سیستم مورد نظر بودهاست. برای این منظور برنامه ای با استفاده از نرم افزار مطلب، سیمولینگ، و جعبه ابزار زمان واقعی این نرم افزار در محیط ویندوز طراحی و تدوین شده است . نتایج ارزیابی بر روی یک بیمار ضایعهنخاعی سطح T7 نشان می دهد که سیستم قادر به ایجاد هر نوع الگوی حرکتی است. ایجاد یک حرکت نوسانی در مفصل زانوی فرد معلول با دو روش مدولاسیون عرض پالس و دامنه پالس نشان می دهد که مدولاسیون عرض پالس قادر به کنترل دقیق تر حرکت نسبت به مدولاسیون دامنه پالس است . در این تحقیق به منظور ارزیابی سیستم در کنترل بی درنگ عضو فلج، از روش PID جهت حفظ موقعیت زانوی مفصل استفاده شده است . نتایج کنترل عضو با روش PID نشان می دهد سیستم قادر به تغییرات پارامترها ی سیگنال تحریک برای هر پالس بر طبق روش کنترل می باشد.