مقاله گستره جغرافيايي مناطق شيعه نشين و تاثير آن بر رونق علم کلام، فقه و حديث در عصر غيبت صغري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: گستره جغرافيايي مناطق شيعه نشين و تاثير آن بر رونق علم کلام، فقه و حديث در عصر غيبت صغري
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غيبت صغري
مقاله امام عصر (عج)
مقاله شيخ مفيد
مقاله شيخ صدوق
مقاله كليني
مقاله خراسان
مقاله عراق
مقاله ايران
مقاله ماوراالنهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوحدي حائري پروين دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل مطرح، در بررسي وضعيت فكري شيعيان، توجه به پراكندگي شيعيان در شهرهاي مختلف و شناخت حوزه هاي علمي شيعه در دوران غيبت صغري است.
گزارش هاي منابع جغرافيايي و ديگر منابع حاكي از اين است كه شيعيان در نواحي مختلف سرزمين هاي اسلامي مي زيستند، بديهي است پراكندگي شيعيان در شهرها و نواحي مختلف تاثير چشمگيري در گسترش علوم و عقايدتشيع داشت و حوزه هاي علمي متعددي را پديد آورد، و منشا تحولات چشمگيري در نظام علمي و انديشه هاي شيعيان گرديد. شكل گيري و تكوين اوليه اين تحولات در عصر غيبت صغري صورت گرفت و دستاوردهاي آن چند دهه بعد بروز يافت. معرفي ويژگي هاي شهرهاي شيعه نشين و تلاش علماي بزرگ شيعه در اين شهرها به منظور گسترش علوم اسلامي اين دوران، محور اصلي اين مقاله مي باشد دوره موردمطالعه از ۲۶۰ تا ۳۲۹ بوده است.