مقاله گستره مطالعات مدرسي مولانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نامه فرهنگستان از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: گستره مطالعات مدرسي مولانا
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشگر مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي پي بردن به منابع افكار و آرا انديشه مندان و تاثير ميراث علمي و فرهنگي در آنان، آگاهي از سوابق آموزشي و مطالعاتي آنان وسيله اي حايز اهميت و روشنگر است. كتاب ها و رساله هايي كه در حوزه هاي علمي وقت رايج و در زمره مواد درسي يا جنب درسي بوده شناسه اي معتبر در اين راه شمرده مي شود. اين مقاله با توجه به همين معني نوشته شده و، در آن، براي آشنايي هر چند اجمالي به حوزه مطالعاتي مولانا، تنها از آثاري ياد شده كه وي، در سروده ها و نوشته هاي خود، به صراحت از آنها نام برده يا در دو كتاب رساله سپهسالار و مناقب العارفين به آنها اشاره رفته است. فهرستي كه از آنها عرضه مي شود به ترتيب الفبايي نام كتاب يا رساله تنظيم شده فقط قرآن كريم تيمنا درصدر آمده است.
قرآن الهام گيري مولانا از قرآن كريم و توجه او به آيات آن و مضامين و مفاهيم قرآني در مثنوي و ديوان كبير و آثار منثور او چون فيه مافيه و مجالس سبعه و مكتوبات بي نياز از شرح و بيان است. حتي مثنوي را مي توان تفسير كلام اله خواند چنانچه  شرح مثنوي نيز بدون آشنايي با قرآن ميسر نيست.
الهي نامه در مثنوي از آن نام برده شده است.