مقاله گسسته سازي تطبيقي احتمالاتي براي حل مسايل بهينه سازي پيوسته با استفاده از الگوريتم ژنتيک-کاربرد در بهينه سازي سازه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: گسسته سازي تطبيقي احتمالاتي براي حل مسايل بهينه سازي پيوسته با استفاده از الگوريتم ژنتيک-کاربرد در بهينه سازي سازه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي
مقاله گسسته سازي تطبيقي احتمالاتي
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله بهينه سازي سازه ها
مقاله صفحات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني فيروزجايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: افشار محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق از الگوريتم ژنتيک براي بهينه سازي صفحات استفاده شده است. از آنجا که الگوريتم ژنتيک در اساس براي بهينه سازي مسايل گسسته ابداع شده، براي حل مسايل پيوسته، به روشي براي گسسته سازي فضاي جستجو نياز است. در اين مقاله روش جديدي براي گسسته سازي فضاي جستجوي پيوسته ارايه شده که در آن تدقيق گسسته سازي به طور خودکار انجام مي شود. روش پيشنهادي امکان رسيدن به جوابهاي بهتر را با صرف هزينه هاي محاسباتي بيشتر فراهم مي نمايد. با به کارگيري روش گسسته سازي ارايه شده و الگوريتم ژنتيک، مساله بهينه سازي براي گروهي از توابع شناخته شده در اين زمينه تحقيقاتي حل و نتايج به دست آمده ارايه شده است. تاثير پارامترهاي روش، با ارايه جداول و نمودارهايي بررسي شده و در نهايت طرح بهينه صفحه تنش مسطح ارايه و نتايج به دست آمده از روش ارايه شده، با نتايج روشهاي ديگر مقايسه شده است.