سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
آرش ریاحی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

گسل‌های فرهنگی همواره در طول تاریخ جوامع را دستخوش بحرانهایی کرده است این جدایی‌ها به طبع، جدایی‌هایی را در محیط زندگی باعث شده است. این موضوع در هنگام زلزله ما را با بحرانهایی شدید مواجه خواهد کرد و همچنین زلزله نیز بعد از وقوع ما را با بحرانهایی فرهنگی مواجه خواهد کرد. با نگاهی به تاریخ این تاثیرگذاریها و همچنین با بررسی کردن مسایلفرهنگی و هویتی در بافتهای شهری و اثر آن بر جامعه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.برای فهم بیشتر مطلب در مورد گسلهلی فرهنگی واثرات مخرب آن ،ارتباط متقابل معنا(فرهنگ) و کالبد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .جواب این سئوال که آیا گسل‌های فرهنگی مخرب‌تر از گسل‌های فیزیکی هستند یا نه، هدف اصلی این مقاله می‌باشد،که با بحث انجام شده مطلب روشن شده است.