مقاله گشتاسب، هوتوس/ كتايون از اوستا تا شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ادبي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: گشتاسب، هوتوس/ كتايون از اوستا تا شاهنامه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گشتاسپ
مقاله كتايون
مقاله هوتس
مقاله اوستا
مقاله شاهنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي جهرمي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گشتاسب، از پادشاهان نامدار كياني است. او براساس منابع زرتشتي، گسترنده دين بهي و پادشاهي پسنديده است. همسر او در اوستا و متون پهلوي، هوتس نام دارد كه دختري ايراني و از نژاد نوذر دانسته شده است. اما تفاوتهاي آشكاري ميان شخصيت گشتاسپ و همسرش در اوستا و متون پهلوي با آنچه در شاهنامه فردوسي درباره اين شخصيتها آمده است، وجود دارد. در شاهنامه، گشتاسپ چهره اي منفي دارد. همچنين برخلاف اين متون، نام همسر او در شاهنامه، كتايون است كه طي سفر گشتاسپ به روم ماجراي پيوندشان شكل مي گيرد. در اين مقاله سعي شده است تا ضمن معرفي شخصيت گشتاسپ و همسرش به بررسي دوگانگيهاي ميان متون مختلف از اوستا تا شاهنامه پرداخته شود.