مقاله گفتمان نامگذاري خيابانهاي تهران پس از انقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۷۲ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: گفتمان نامگذاري خيابانهاي تهران پس از انقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير نام و نامگذاري خيابان
مقاله هويت اسمي
مقاله ايدئولوژي
مقاله جنگ
مقاله سياست خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسامي خيابانها، مباحث سياسي تاريخ و جغرافياي سياسي شهرها را در هم مي آميزند. تغيير نام خيابانها نقش عمده اي در تغييرات انقلابي يك رژيم سياسي دارند به طوري كه تغيير نامهاي صورت گرفته، بازتابي از تغيير شكل قدرت سياسي جديد نيز به شمار مي رود. اين مقاله فرايند تغيير نام صورت گرفته در خيابانهاي شهر تهران را به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران به جاي پايتخت كشور شاهنشاهي ايران در بعد از انقلاب و نيز پيامد اين تغييرات را به عنوان ويژگي بارز جمهوري اسلامي بيان مي دارد. در اين مقاله تلاش شده است تا به اين موضوع كه چرا و چگونه نامگذاري و تغيير نام معابر در تهران پس از انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته است، بپردازد. در اين راستا نقش عواملي مانند خواست ايدئولوژيكي، ساخت سياسي، جنگ، مذهب و … به عنوان عوامل کنترل كننده و هدايت گر فرايند تغيير نام و نامگذاري خيابانها مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله از نوع کاربردي بوده که با روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي – آرشيوي انجام شده است. نتايج نشان مي دهند كه پايدارترين اسامي خيابانهاي تغيير نام يافته پس از انقلاب اسلامي ناشي از جنگ بوده است به بيان ديگر اسامي خيابانها به نام شهدا همچنان با قدرت بر روي معابر تهران از سوي مردم به كار گرفته مي شود. اما در عين حال ناپايدارترين اسامي خيابانها آنهايي هستند كه بدون ارتباط با ايدئولوژي سياسي انقلاب مي باشند.