سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو صدوقی – کارشناسی ارشد معماری پایدار
مجید مفیدی شمیرانی – Ph.D., Ma.U.D., Ma.Arch., Sp./Energy

چکیده:

گلخانه خورشیدی از متنوع ترین و فراگیرترین سامانه های ایستا است، که انرژی گرمایی خورشید را به فضای کار و زندگی منتقل می کند. طراحی، جانمایی و شاکله دقیق آن، به نوع اقلیم و عملکرد بنا بستگی دارد. در این مقاله در نظر است گلخانه نوینی با توده ذخیره گرایی آب، به صورت سطح گسترده با امکان تعویض آن در فواصل زمانی دلخواه،و نیز استفاده از زمین به عنوان عایق و توده ذخیره گرمایی، ارائه شود. آب با ظرفیت گرمایی بالا، تاثیر فراوانی بر تلطیف هوای داخل بنا دارد. گلخانه پیشنهادی در دو سطح طراحی شده،سطح گسترده آب در سطح بالایی قرار دارد. امکان تنوع در طراحی با آب و تبدیل آن به جعبه هایی قابل حمل به صورت شبکه ای در کنار همسطح، پوششی را ایجاد می کنند. انتقال گرمای ذخیره شده در گلخانه به کمک خاصیت جابجایی هوا امکان پذیر است. در توضیات طرح با تاکید بر نیاز ایجاد فضایی علاوه بر تامین گرمایش، درجهت تلطیف و بهبود فضای زندگی پرداخته خواهد شد.