مقاله گل نيلوفر آبي در مکتب نقاشي گورکاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در نقش مايه از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: گل نيلوفر آبي در مکتب نقاشي گورکاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيلوفر آبي
مقاله مکتب گورکاني
مقاله ايزد مهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي وژده نظري فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش تجلي نقش مايه نيلوفرآبي، در نگارگري مکتب گورکانيان است. اين مکتب حاصل پيوند نگارگري هندي و ايراني است. بسياري از هنرمندان ايراني بنا بر دعوت همايون شاه به سوي دربار هند شتافتند و در آن جا عناصر هنر نگارگري ايراني را با شيوه هندي درآميختند. ميرسيدعلي و مير مصور از آن جمله هنرمندان شاخص اين شيوه بودند.
در اين نوشتار سعي شده با تکيه بر مطالعات کتابخانه اي به تحليل مکتب گورکاني به لحاظ نظري و همچنين ارايه نمونه هاي تصويري پرداخته و سپس به مفهوم اساطيري و نمادين گل نيلوفر در فرهنگ ايراني و هند و تاثيرات دو جانبه اين دو فرهنگ در نگارگري گورکاني پرداخته شود.