مقاله گل گشتي در كوچه باغ هاي تاريخ ادب پارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: گل گشتي در كوچه باغ هاي تاريخ ادب پارسي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل نشين پيام
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله پيشين از مقوله «ادب پارسي» گفتيم و گستره حضور آن در عرصه جهاني. امروز برآنيم تا كوله باري از نياز بربنديم و سفري دراز را به ديار راز آغاز كنيم.
ره توشه ما در اين سفر سبويي از شبنم اشتياق است و دفتري از گلبرگ هاي اوراق. بر سمندِ بال دار خيال مي نشينيم و بر فراز دره هاي ماه و سال پرواز مي كنيم. هفت خوانِ تلاش و كوشش را مي پيماييم، تا به كوه تاريكِ تاريخ مي رسيم. صخره هاي ابهام را مي كاويم و غارهاي ابهام را مي يابيم. اميد، پشتوانه پويشِ ماست و چراغِ راه، عطش پژوهش ما.
در تاريك زارهاي غار پژوهش دورترين آثاري كه در تيررس نگاه ما قرار مي گيرد، ادبيات پارسي باستان از عهد هخامنشيان است. آثار بجا مانده از آن، بيش از ۴۰۰ واژه نامكرر بر روي لوحه ها، ظروف سيمين و زرين، سنگ نبشته ها و كتيبه هايي است چون نقش رستم، نقش رجب و مرغاب در فارس، كوه بيستون، كوه الوند، ارمنستان، مصر و از همه مهم تر و مفصل تر كتيبه داريوش بزرگ در بيستون (۵۲۳-۴۸۶ ق.م.).
از آن جا كه بگذريم به «اوستا» كتاب مقدس زرتشتيان مي رسيم، كه علي رغم تنوع نظرها درباره تاريخ آن بر اساس اهم نظريات مستشرقان حدود ۱۲۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح پديد آمده است. آن چه امروز از آن ميراث ادبي باقي مانده، مشتمل بر ۸۳ هزار كلمه و ۷۲ فصل درباره انديشه هاي ديني، نيايش ها و آيين هاي مذهبي دين زرتشت و نيز فرهنگ مزديسناست. اين كتاب قديمي ترين سندِ ادبي ايران است، كه تا قرن هفتم ميلادي در شوون ادبي ايران موثر بوده است. پس از «اوستا» كاوش را پي مي گيريم. ردپاي داستان هاي اسطوره اي از قبيل جنگ رستم با ديوان را در دست نوشته هاي سغدي مي يابيم، كه در اثري به نام «ديونامه» درج شده است.