سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی رئیسی نافچی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری ، دانشگاه تربیت مدرس
میترا آزاد – استادیار مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

چکیده:

یکی از مهمترین بخشهای سازه ای بنا در معماری سنتی ایران که بر شکلگیری اثر معماری و همچنین منظر شهری تاثیر بسزایی دارد ، بخش پوششها بویژه گنبد ها و طاقها میباشد. در این مقاله به بررسی کلی گنبد ها انواع گنبد از نظر شکل ظاهری ، ساختار کلی و از نظر قوس مبنا بررسی شده است. سپس یک طرح کلی از اجزا و اندام یک نمونه ساختمان گنبدی ارائه میشود. در ادامه در مورد سه بخش اصلی بشن ، چپیره و گنبد و انواع آنها توضیحاتی بیان میگردد. سپس با نحوه چیدمان مصالح در گنبد ها و فرم دهی مصالح جهت ساخت گنبد و نحوه اجرای آن به صورت عمومی آشنا میشویم. در نتیجه اهمیت آشنایی و مطالعه و تحقیق در سازه های سنتی معماری ایران جهت تداوم و ماندگاری هنر اصیل معماری ایرانی مشخص میشود. این مقاله قسمتی از پروژه تحقیقاتی "پوشش ها در معماری ایرانی" است که در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.