سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیده نیک بین – اداره کل استاندارد استان تهران
مریم السادات کریمی – اداره کل استاندارد استان تهران

چکیده:

در صنعت لبنیات ، بقایای شیر و سایر فراورده ها بر روی تجهیزات و وسایل پس از استفاده ، معمولا به میکروارگانیسم ها آلوده شده و محیط مساعدی جهت رشو و تکثیر انها بوجود می آورد و در صورتیکه عمل ضد عفونی تجهیزات بطور کامل انجام نگیرد باعث آلودگی فرآورده های تولیدی می گردد . لذا این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای گندزادهای شیمییای استاندارد مورد مصرف در این صنعت انجام گردیده است . در خاتمه ، بهترین و موثرترین گندزداهای استاندارد مورد مصرف در تجهیزات و وسایل تهیه فراورده های لبنی به تفکیک و با استفاده از جداول مقایسه ای ، جهت راهنمایی تولیدکنندگان بیان شده است .