سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود فلاح زاده –
عباس بهجت –
بهرام وخشور –
محمدباقر خلیلی –

چکیده:

دسترسی به منابع آب ج دید یکی از مهمترین اهداف پروژه های جهانی است. آلوده شدن آب های سطحی از بزرگترین مشکلات بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. به دلیل افزایش میزان آلودگی ها و همچنین پیچیدگی آلودگی های صنعتی، روش های معمولی برای تصفیه کامل پساب و رفع آلودگی ها معمولاً ناکافی و ناموفق هستند. لذا گرچه روش های بیولوژیکی و شیمیایی مؤثری امروزه جهت تصفیه آب و پساب مطرح است لکن روش های دیگری نظیر استفاده از پرتودهی نیز جهت تصفیه فاضلاب ها مطرح گردیده است. هدف اصلی پرتودهی تصفیه آلودگیهای غیرقابل تخریب از طریق تبدیل آن به ترکیبات معدنی و ترکیبات آلی قابل تجزیه و رفع آلودگیهای میکروبیولوژیکی ایجاد شده توسط ویروسها، باکتری ها و غیره است. در این گزارش برخی از نتایج بدست آمده از پروژه امکان سنجی پرتو دهی آب و پساب شهری توسط پرتوهای الکترونی به منظور ضدعفونی کردن آنها که به سفارش شرکت آب و فاضلاب استان یزد انجام پذیرفته است، ارائه می شود. در این بررسی از چند حلقه از چاه های مناطق سنگلاخی یزد و همچنین از ورودی و خروجی پساب شهری در محل برکه تثبیت شهرستان یزد نمونه برداری شده است. نمونه های فوق تحت تابش پرتوهای الکترونی با انرژی ۱۰ مگا الکترون ولت با دزهای ۰/۵ تا ۵ کیلوگری قرار گرفته اند. پرتودهی نمونه ها توسط شتابدهنده الکترونی رودوترون ۲۰۰ TT مرکز تحقیقات و کاربرد پرتو فرایند سازمان انرژی اتمی ایران با انرژی MeV 10 انجام گرفت. مقدار دز دریافتی نمونه توسط فیلم های مخصوص دیمتری CTA که بر روی ظروف حاوی نمونه قرار می گرفت، با روش اسپکتروسکپی ارزیابی شد. نمونه ها قبل و بعد از پرتودهی مورد آزمون ه ائی از قبیل شمارش باکتری های مزوفیل هوازی، کلی فرم ها و اشرشیاکلی قرار گرفتند. نمودار میزان مقاومت میکروبی نمونه ها بر حسب میزان دز تابشی دریافت شده رسم گردید. در کلیه نمونه های مورد آزمون که دارای آلودگی اولیه بودند تعداد کلی فرم ها و E.coli تحت پرتودهی الکترونی با دزهای حداکثر ۲ کیلوگری به صفر می رسد. تحت همین شرایط هیچگونه آلودگی سالمونلا و یا شیگلا نیز مشاهده نشد. سایر میکروارگانیسم های تشخیص داده شده در دزهای حداکثر ۵ کیلو گری حیات خود را از دست می دهند. با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش با ملاحظه مقدار دز لازم جهت پرتودهی و از بین رفتن آلودگی های میکربی می توان ادعا نمود با استفاده از پرتودهی با باریکه الکترونی می توان پساب های با حجم زیاد را با راندمان بسیار خوبی تصفیه نمود و برای استفاده مجدد بخصوص در صنایع بکار برد.