مقاله گوته و مفهوم ادبيات جهاني و تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: گوته و مفهوم ادبيات جهاني و تطبيقي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات ملي
مقاله ادبيات جهاني
مقاله ادبيات سلطه
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله يوهان ولفگانگ فون
مقاله گوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، از ادبيات تطبيقي در کشورهاي اروپايي و از آن جمله کشورهاي آلماني زبان استقبال زيادي مي شود. اين رشته علمي در آغاز سده نوزدهم بنيان گذاري شد و در کشورهاي آلماني زبان نيز فعاليت هاي علمي بسياري در اين زمينه انجام شده است. گروهي بر اين عقيده اند که گوته با طرح مفهوم ادبيات جهاني، از بنيانگذاران اصلي ادبيات تطبيقي بوده است.
در مقاله حاضر سعي شده است ضمن معرفي ادبيات ملي، ادبيات سلطه و ادبيات جهاني، منظور واقعي گوته از مفهوم ادبيات جهاني با توجه به ادبيات تطبيقي توضيح داده شود.