سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسعید حجت –
سیدجواد جاهدی –
محمد امین –

چکیده:

وجود دو عامل گون که خاستگاه اصلی آن ایران است و خشکی، فراهم کننده شرایط مطلوب ترسیب کربن می باشند. بطوریکه در صورت احیائ این مراتع و مدیریت شایسته آن قابلیت ترسیب کربن در ۹۰ میلیون هکتار مراتع ایران، معادل یک میلیارد تن می¬باشد. در طول سه ¬ده گذشته بشر به فکر اصلاح روند ¬توسعه و جلوگیری از عوارض¬منفی آن از جمله تخریب اکوسیستم¬های طبیعی، کاهش تنوع زیستی، افزایش آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی و کاهش پتانسیل تولیدی اراضی طبیعی و زراعی افتاد است. روش کاهش انتشار دی¬اکسید کربن با استفاده از افزایش ترسیب¬کربن در بافت¬های گیاهان خشبی درختی، درختچه¬ای و بوته¬ای، بیش از سایر روش ها کاربرد داشته و در حال¬حاضر به طور موثری برای کاهش گازکربنیک موجود در هوا در نظر گرفته شده است. در این مقاله به یکی از روش¬های مناسب جهت ترسیب کربن در مناطق خشک و نیمه خشک که استفاده از گون می باشد اشاره می شود.