مقاله گونه شناسي خانه دوره قاجار در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: گونه شناسي خانه دوره قاجار در اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانه دوره قاجار
مقاله گونه شناسي
مقاله سازه
مقاله تزيينات
مقاله فضاي معماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي سيچاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در شهر اصفهان چند صد خانه شاخص تاريخي وجود دارد، بررسي ها نشان مي دهد تاکنون با وجود نقش، تنوع و ويژگي هاي خاص، مطالعات کاملي درباره آنها صورت نگرفته است، اما به واسطه وجود نمونه هاي با ارزش از دوره هاي مختلف تاريخي، در معرض تخريب قرارگرفتن آنها به واسطه تغيير شيوه زندگي، تعدد مالکين، مهاجرت و به طور کلي از دست دادن جذابيت ها براي زندگي امروز، بررسي اين خانه ها ضروري است. به دليل آنکه بيشترين تعداد خانه هاي تاريخي موجود اصفهان، قاجاري مي باشند در اين مقاله به گونه شناسي خانه هاي دوره قاجار اصفهان پرداخته شد. روش تحقيق مورد استفاده ترکيبي بود. نتايج حاصل از مطالعه نشان دادند خانه هاي اصفهان با مشخصات معماري اقليم نيمه گرم و خشک، عمدتا درونگرا ساخته شده اند و آنها را بر اساس ويژگي هاي فضاي معماري، سازه و تزيينات مي توان به سه گونه دوره اول، دوم و سوم تقسيم کرد.