مقاله گونه شناسي مواضع عالمان ديني شيعي در قبال سياستهاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي دولت مطلقه شبه مدرن پهلوي اول و علل تفاوت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: گونه شناسي مواضع عالمان ديني شيعي در قبال سياستهاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي دولت مطلقه شبه مدرن پهلوي اول و علل تفاوت ها
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله دولت مطلقه
مقاله ديوان سالاري
مقاله تمرکز قدرت
مقاله ارتش مدرن
مقاله ناسيوناليسم
مقاله تجدد خواهي
مقاله فرهنگ
مقاله مذهب و عالمان ديني شيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميراحمدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: جباري نصير حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارکان سازنده دولت مطلقه ايراني در مقاطع مختلف زماني در سياست هاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي، بازتاب گسترده اي يافت. ابتدا رويکرد حمايتي و تظاهرگرايانه مذهبي اتخاذ شد که رضايت عده زيادي از مقامات مذهبي را به دنبال داشت اما به مرور زمان، تجدد طلبي فرهنگي و مذهبي تحت تاثير انديشه ليبراليسم و ناسيوناليسم، جايگزين گرديد که رويکرد و مواضع مقامات مذهبي ايران نيز تابعي از اين متغير قرار گرفت. گروهي سياست تقيه و در نهايت انزواگرايانه را پيش گرفته و در عمل محکوم به عدم مخالفت علني شدند و عده اي نيز به صورت مستقيم وارد مبارزه با دولت مطلقه شده و در نهايت تني چند از و عاظ و روحانيان بي بهره از تقوا در جبهه حمايت گرايانه قرار گرفتند.