مقاله گونه شناسي هيات هاي زنانه در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: گونه شناسي هيات هاي زنانه در تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيات هاي زنانه
مقاله مناسک ديني
مقاله هيات هاي عامه پسند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فياض ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دستوري مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از ويژگي هيات هاي مذهبي به عنوان مهم ترين كانون براي انجام مناسك عزاداري، آميختگي آن با حيات اجتماعي ـ فرهنگي و اخلاقي مومنان است. از اين رو ابزار مهمي در جهت بازنمايي حيات مذهبي ـ فرهنگي و حتي اقتصادي آنان نيز به شمار مي آيد. وقوع انقلاب اسلامي آغاز تحول نگرشي و سبك زندگي در ميان توده مردم بوده كه فهم آنان از عناصر اصلي مناسك ديني و عزاداري متحول وخود اين مناسك را با تغييرات محتوايي و صوري بسياري مواجه نموده است. به گونه اي كه از اواخر دهه ۱۳۷۰ اشكال جديد هيات هاي ديني و مداحي گسترش يافتند كه ساختار و عناصر هويتي آنها با انواع سنتي تفاوت بسيار دارد. در اين پژوهش با استفاده از روش پژوهش کمي و کيفي ويژگي هاي گونه هاي مختلف هيات هاي مذهبي زنان و ويژگي اجتماعي – فرهنگي شرکت کنندگان آن را مورد بررسي و مطالعه قرار داده ايم. به طور کلي سه شکل از هيات هاي زنانه از هم تميز داده شد و ويژگي هاي هر شکل مورد بررسي قرار گرفت.