مقاله گونه شناسي کشمکش در خانواده هاي چندهمسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: گونه شناسي کشمکش در خانواده هاي چندهمسر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه شناسي كشمكش
مقاله كشمكش در روابط قدرت
مقاله كشمكش در روابط عاطفي
مقاله كشمكش در روابط جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نعيما
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ساختار خانواده در ايجاد گونه هاي مختلفي از كشمكش در روابط خانوادگي به شكل معنا داري تاثيرگذار است.
هدف: در اين مطالعه به بررسي گونه هاي مختلف كشمكش از حيث نوع و شدت آن در خانواده هاي چند همسر و تك همسر شهر زاهدان پرداخته شده است.
روش: در مقاله حاضر در مجموع ۳۰۰ زن زاهداني که ۱۵۰ نفر در خانواده هاي تک همسر و ۱۵۰ نفر ديگر در خانواده چند زن عضويت داشتند. اين افراد از طريق پرسش نامه همراه با مصاحبه مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: در بخش مربوط به يافته هاي تحقيق فرض وجود گونه هاي مختلف كشمكش با شدت معناداري در خانواده هاي چند همسر در مقايسه با خانواده هاي تك همسر به اثبات تجربي رسيد. به اين ترتيب زنان مورد بررسي در ازدواج چند همسر در مقايسه با خانواده هاي تک همسر بالاترين سطح كشمكش در روابط قدرت، روابط عاطفي و روابط جنسي را تجربه مي كنند.
نتيجه گيري: ارايه خدمات اجتماعي و آگاهي هاي عمومي به افراد در ساختار خانوادگي چندزن باعث توانمندسازي زنان در خانواده هاي چند زن مي شود. به نظر مي رسد چنين عملكردي در كاهش شدت كشمكش و آثار مضر آن اثربخش باشد.