سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نبی اله دهقان – دانشجوی سال چهارم مقطع دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه هوایی شه

چکیده:

گونه های استراتژی های مدیریت دانش کدامند؟ رابطه استراتژی های مدیریت دانش با ابعاد محیطی به عنوان کانون طراحی استراتژی های مدیریت دانش و ابعاد محتوایی سازمانی به عنوان ملاحظات استراتژیک اجرای استراتژی های مدیریت دانش چپونه است؟ این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با هدف پاسخگویی به سوالات فوق صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که گونه های استراتژی های مدیریت دانش عبارتند از: برونگرای انعطاف پذیر، برونگرای خشک، درونگرای انعطاف پذیر و درونگرای خشک. این استراتژی ها بر اساس دو بعد استراتژیک تعیین می گردند: کانون توجه و ساختار(یا کنترل). همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد هر چه محیط نامطمئن تر شود، سازمان ها نیز بیشتر به سمت استفاده از استراتژی برون گرای انعطاف پذیر یا شخصی سازی پیش می روند. که این استراتژی نیز با ساختارهای کاملا ارگانیک و پویا ، استراتژی رقابتی متمایز سازی، فرهنگ انعطاف پذیری و تکنولوژی پیچیده سازگار می باشد.