سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
پری عطایی کچویی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد دهاقان
مرجان زرندی خالدی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد دهاقان
پریرخ امامی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد دهاقان
منصوره حاجی لاهیجانی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد دهاقان

چکیده:
مقاله حاضر به بررسی سفره های نذری و برنامه های خاص آنها، محتوای خوراکی و همچنین کنش هایی که در حین برگزاری این سفره ها انجام می شود را تفسیر کرده است. آنچه رفتار مردم در یک جامعه را شکل می دهد باورهای افراد است و در جامعه ما بیشتر این باورها برگرفته از عقاید دینی است. بررسی کنش های افراد در این سفره ها و کارکردهای آن از اهداف این مقاله است. سفره های زنان به دلیل آنکه صرفاً به دست خانم ها اداره می شود باعث ایجاد هویت جمعی و جنسی در بین زنان شده احساس نابرابری نسبت به مردان را التیام می بخشد. علاوه بر آن باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود. این پژوهش با استفاده از روش مردم نگاری به مطالعه موردی چند سفره متداول در شهر اصفهان پرداخته است. میدان مطالعه سفره های نذری زنانه ای بود که محقق توانست در آنها شرکت کند. همچنین برخی امام زاده های شهر اصفهان مانند امام زاده محسن و زیارتگاه درب امام و مقبره علامه مجلسی نیز بخشی از میدان مطالعه بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که زنان با شرکت در سفره های نذری هویت جمعی کسب می کنند، آلام و رنج هایشان کاهش می یابد و منجر به آرامش آنها می شود. سفره های متداول در شهر اصفهان، سفره ابوالفضل (ع)، سفره رقیه (س)، سفره ۱۴۰۰ صلوات و سفره نان و ماست است.