سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
حسین اسمعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ایران
حمیدرضا امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ایران
ایمان نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ایران

چکیده:
ورود اسلام یکی از عوامل تأثیر گذار بر نوع نگرش مردم پس از ورود به هر کشور و تمدنی بوده است. این نگرش توانسته است به غیر از مردم بر روی عواملی همچون معماری نیز تأثیر گذار باشد. با توجه به اینکه معاری اسلامی در کشورهایی همچون ایران، اسپانیا و ترکیه تأثیر بسزایی گذاشته است و توانسته است با بهره گیری از سوابق معماری این کشورها سیر تکاملی خود را بپیماید. با بررسی عواملی همچون نوع معماری قبل از اسلام تأثیر ان در نمایش مساجد بعد ا سلامی می توان به بررسی سه نموه تکمیل یافته مسجد امام اصفهان، مسجد بزرگ قرطبه و مسجد سلطان احمد پرداخت و اینکه آیا معماری قبل از ورود اسلامی تأثیر بسزایی در معماری اسلامی داشته است یا نه؟ این پژوهش به روش تطبیقی تحلیلی، با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت می پذیرد.