مقاله گونه هاي جديد Alternaria همراه با لکه برگي سيب زميني در مناطق مختلف کشت سيب زميني ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۳۰۱ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: گونه هاي جديد Alternaria همراه با لکه برگي سيب زميني در مناطق مختلف کشت سيب زميني ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه هاي آلترناريا
مقاله لکه موجي
مقاله سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري اردستاني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نبي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مقدم احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري لکه موجي سيب زميني در سالهاي اخير به يک بيماري مهم در مناطق عمده سيب زميني کاري ايران به خصوص استان اصفهان تبديل شده است. در اين تحقيق بيش از ۲۷۰ جدايه قارچي از برگ هاي سيب زميني آلوده مبتلا به بيماري لکه موجي از مناطق مختلف استان هاي اصفهان، اردبيل، خوزستان، همدان، سمنان و خراسان رضوي جداسازي شد. بر اساس مطالعات مورفولوژيکي شش گونه آلترناريا شاملA. alternate ، A. tenuissima، A. solani، A. arborescens، Alternaria infectoria و A. dumosa شناسايي گرديد. سه گونه A. dumosa، A. tenuissima و A. infectoria براي اولين بار از سيب زميني در ايران گزارش مي شوند. بيشترين فراواني را دو گونه A. alternata و A. tenuissima در ميان جدايه هاي مورد مطالعه دارا بودند.