مقاله گونه هاي زيرراسته Aphelenchina، از منطقه جيرفت و کهنوج از جنوب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: گونه هاي زيرراسته Aphelenchina، از منطقه جيرفت و کهنوج از جنوب ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسايي
مقاله نماتود
مقاله جنوب ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي رمجي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورجم ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كارگربيده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي فون نماتودهاي خاک هاي زراعي منطقه جيرفت و کهنوج در استان کرمان، طي سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، تعداد ۲۵۰ نمونه خاک و ريشه از گياهان زراعي منطقه جمع آوري و نماتودهاي موجود در آنها با استفاده از روش الک ها و سانتريفوژ استخراج گرديد. نماتودهاي استخراج شده با استفاده از روش دگريسه (De Grisse 1969)، به گليسيرين منتقل و پس از تهيه اسلايدهاي دايمي با استفاده از ميکروسکوپ نوري شناسايي شد. در اين تحقيق نه گونه از جنس هاي Aphelenchoides، Aphelenchus و Paraphelenchus از زيرراسته Aphelenchina شامل گونه هاي Aphelenchoides asterocaudatus، A. curiolis، A. limberi، A. obtusicaudatus، A. parabicaudatus، A. sacchari، A. spicomucronatus، Aphelenchus avenae  و Paraphelenchus amblyurus شناسايي شد. از ميان گونه هاي شناخته شده، سه گونه Aphelenchoides curiolis، A. obtusicaudatus و P. amblyurus براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند.