سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید غلامی علم – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
عبدالصمد زرین قلم – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا امیدخواه – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گوگردزدایی از زغال سنگ روش مناسبی برای دستیابی به سوخت پاک و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایجاد خوردگی در صنایع ، ناشی از باران های اسیدی ، می باشد . زغال سنگ معدن مزینوی طبس دارای درصد گوگرد نسبتا بالایی است که می توان با روشهای فیزیکی -شیمیایی و شیمیایی گوگرد آن را کاهش داد. فلوتاسیون یک روش فیزیکی- شیمیایی است که می تواند گوگرد زغال سنگ را کاهش دهد . در این تحقیق با استفاده از روش فلوتاسیون ۳۷ % وزنی از گوگرد کل زغال سنگ کاهش یافت . سپس با استفاده از اسید نیتریک نمونه فلوته شده زغال سنگ در شرایط مختلف لیچ گردید ، همچنین تأثیر پارامترهای مختلفی نظی ر زمان واکنش، دما، غلظت اسید و میزان اختلاط در این مرحله مورد بررسی قرار گرفت ه و مقادیر بهینه هر کدام از این پارامترها بدست آمده است . با انجام آزمایش نهایی با استفاده از این مقادیر به میزان۵۶/۹۷درصد گوگردزدایی دست یافته شد .. در نهایت با ترکیب روشهای فوق در شرایط بهینه ۷۳ % از کل گوگرد نمونه زغال سنگ کاهش