سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا احسانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
امین ا… عقیلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرحناز اقبالی بابادی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

علیرغم کیفیت مطلوب زغالسنگ معادن عظیم طبس از لحاظ قابلیت ککشوندگی، بدلیل وجود گوگرد بالا در این زغالها، بهرهبرداری مطلوب از این منابع صورت نگرفته است. در راستای یک پروژه ملی جهت کسب دانش فنی، گوگردزدایی زغالسنگ طبس به روشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، نتایج حاصل از کاربرد اسید نیتریک در گوگردزدایی نمونههایی از رگههای پرگوگرد معادن زغالسنگ طبس ارائه شده است. تأثیر پارامترهایی نظیر زمان واکنش، غلظت اسید و دانهبندی زغال بر میزان کاهش گوگرد و خاکستر زغال ارزیابی شده است. در فشار محیط و دمای حدودoC٤٠ کاهش بیش از ٦٠ % در گوگرد کل زغالسنگ ملاحظهگردید.