سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هومن رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی سهرابی – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی پتروشیمی

چکیده:

در این مقاله، گوگرزدایی ماده گوگردی بنزوتیوفن حل شده در حلال هپتان نرمال با استفاده از کاتالیست صنعتی اکسیدهای کبالت ومولیبدن در یک راکتور بستر سیال پیوسته و اثر پارامترهای مهم سیستم شامل طول بستر، دمای راکتور ، سرعت ظاهری گاز و غلظت خوارک اولیه مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجا که کاتالیستهای مورد استفاده دارای سایزهایی با مش های استاندارد بین ۴۰ الی ۸۰ بوده اند، هیچکدام از مقاومتهای نفوذی داخلی و خارجی بر فرایند تاثیری نداشته اند. نتایج تجربی با بعضی از مدلهای هیدرودینامیکی ارائه شده برای راکتور های بستر سیال مقایسه شده اند. این نتایج نشان دهنده کارایی بسیار بالای مدلهای چند مرحله ای بسترهای سیال در پیش بینی رفتار بسترهای سیال بوده اند.