سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی ناظم بکایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر وثوقی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم زاده – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
سعید مقصودی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بمنظور گوگرد زدایی بیولوژیکی از گازوئیل ، باکتری بومی Rhodococcus P32C1 روی پایه های پلیمری تثبیت شد. پایه های آلژینات و پلی اتیلن از میان انواع مختلف پایه هایی که برای تثبیت سلولها بکار کمی روند بدلیل ارزان تر بودن، روش تثبیتت ساده تر، امکان دسترسی بهتر و سازگاری مناسبتر با باکتری انتخاب شدند. آزمایشات اولیه گوگرد زدایی درحضور ترکیب گوگر دار مدل دی بنزوتیوفن و در فاز آبی انجام گردید و در نتیج میزان تبدیل دی بنزوتیوفن توسط سلولهای تثبیت شده در آلژینات و در پلی اتیلن به ترتیب ۱/۰۶ میلی مول در ساعت به ازای هر کیلوگرم جرم خشک سلولی و ۰/۱۸ میلی مول در ساعت بدست امد. در مرحله بعد گوگرد زددایی از گازوئیل توسط سلولهای تثبیت شده در الژینات مورد بررسی قرار گرفت که درشرایط عملیاتی بهینه میزان حذف گوگرد ۱۰ درصد حاصل شد.